rhy.fi
Vierasluvat

Vieraskortit: Vieraslupia myydään 30 €/vrk, vieras Pohjois-Iin Eränkävijäin jäsenen mukana.
Kiintiöt sisältyvät jäsenen kiintiöön. Vieraslupa 31.10. jälkeen 20 € /vrk/henkilö. Maksukuittiin merkittävä jäsenen nimi joka toimii metsästyksen isäntänä.
Ei koske sorsastusta merenranta-alueella, jonne myydään erillisiälupia. Katso kohta alla vesilintuluvat.

Jäniksen kausilupa: Jäniksen metsästykseen myydään lisäksi kausilupia 50 €/kausi jäsenen suosittelemalle henkilölle 31.10 alkaen. Jäniksenmetsästyksen vuorokausilupa 10 €/vrk kanalintumetsästyksen jälkeen.

Pohjois-Iin Eränkävijäin alueella asuvan kyläläisen (ei kuulu mihinkään metsästysseuraan) metsästyslupa: Luvan hinta 70 € / kausi. Lupa sisältää vesilintuluvan Pohjois-Iin jakokunnan vesialueelle (kts. kartta alla). Kuittiin merkittävä osoitetiedot.

Ketunmetsästyslupa: Ketun metsästys 1.11.2023 alkaen jäsenen mukana sallittu seuraan
kuulumattomille henkilöille, kun se tapahtuu seuran jäsenen kanssa valvotusti.

Eränkävijät ry:n jäsenen jälkeläinen 1. alenevaan sukupolveen saakka saa alle 20 vuotiaaksi saakka ilmaisen metsästysoikeuden maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun 20 €. Yli 20 vuotias jäsenen jälkeläinen saa metsästysluvan hintaan 50 € / kausi 1. alenevaan sukupolveen saakka.

Tilinumero on FI64 535002 40005806. Maksun viestikenttään maininta, mitä lupaa maksu koskee.

 

Vesilintuluvat 

Metsästysalue Pohjois-Iin jakokunnan merenranta-alue katso kartta alla. Myyntipisteet sivun alaosassa.

Vesilintuluvat: Rajoitukset:

Lupa koskee vain jakokunnan ranta- ja vesialuetta. Kartan rajauksen sisällä olevat saaret kuuluvat lupa-alueeseen. Rauhoitusalueet on esitetty alla olevassa kartassa.

Ranta-alueella on runsaasti loma-asutusta, muistettava etäisyydet pihapiireihin!

Ajoneuvojen pysäköinti niin, ettei estetä muiden liikkumista!

Kuva alla: Rauhoitusalueet vesilinnunmetsästys merenranta-alueella

Kuva alla: Vesilinnunmetsästysalue merenranta-alueella

 

 
 
Myyntipisteet:
- Neste Ii, Juhani Nenonen Oy, Kauppatie 4, 91100 Ii
- Tavaratalo Kärkkäinen Ii, infopiste, Sorosentie 2, 91100 Ii
- Myyntipisteistä ja seurojen nettisivuilta saa uuden
pyyntialuekartan
 
Iin Metsästysyhdistys  Pohjois-Iin Eränkävijät
  Pohjois-Iin jakokunta 

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös