rhy.fi
Etusivu


Tervetuloa


Pohjois-Iin Eränkävijöiden kotisivuille. Sivuston tarkoituksena on tiedottaa seuran asioista jäsenille, metsästysoikeuden haltijoille, maanvuokraajille sekä muille seuran toiminnasta kiiinostuneille.

 

Seuralle on hankittu loukkuja pienpetojen pyyntiä varten. Yhteyshenkilönä toimii Pentti Paaso p. 040-7255625. Häneen voi olla yhteydessä loukkujen lainaamisessa ja niiden pyyntiin asentamisen opastuksessa.

Seuran johtokunta ja tehtävät:

Veikko Paakkola         Puheenjohtaja
Sami Paakkola            Varapuheenjohtaja, nuoriso ja mediavastaava
Miikka Häyrynen        Sihteeri
Antti Alaviuhkola       Rahastonhoitaja
Pentti Paaso               Majan vuokraaja p. 040-7255625
Eila Kylmäniemi
Sauli Hämälä              Ampumaratavastaava 


METSÄSTÄVÄN JÄSENEN JÄSENMAKSU TULEE OLLA MAKSETTUNA ENNEN JAHTIIN OSALLISTUMISTA. JÄSENMAKSU KOSKEE MYÖS AJOMIEHENÄ HIRVILIHAOSUUDELLE OSALLISTUVAA JÄSENTÄ!

 HIRVIKOIRAN KOULUTTAMINEN ON SALLITTU VAIN SEURAN JÄSENILLE. 


Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti metsästävien jäsenten vuosittainen jäsenmaksu on 20 € ja se on maksettava ennen metsästyksen aloitusta, kuitenkin viimeistään 20.8. mennessä seuran tilille FI64 53500240005806. Maksutositteeseen merkintä "Metsästävän jäsenen jäsenmaksu metsästyskaudelle 2023-2024"


 

METSÄSTYSLUPIEN OSTAJAT: Vieraslupia voi ostaa ainoastaan, kun on sopinut Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n jäsenen (metsästyksen isäntä) kanssa asiasta, koska pyydetty riista vähentää isännän kiintiötä. Toisin sanoen esimerkiksi "kylällä asuvan" luvan haltija ei voi ostaa vieraslupia toisille.

Luvan maksajan on merkittävä maksukuittiin selkeästi, mikä lupa on kyseessä. Vierasluvassa on oltava merkittynä isännän nimi ja kylällä asuvan lupakuitissa on oltava ostajan osoitetiedot, jotta voidaan todeta luvan oikeellisuus.
Pankkisiiron kopio pidettävä metsästettäessä mukana ja on pyydettäessä esitettävä.

Alueella suoritetaan metsästyksen valvontaa useiden eri viranomaistahojen toimesta.

Jos asiaan liittyy epäselvyyttä, ota yhtyttä Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n yhteyshenkilöihin (löytyy "yhteystiedot" sivulta). 

 


Ampumaradan ulkopuolista käyttöä varten käyttömaksu on 20 €/kausi. Maksu tulee suorittaa seuran tilille FI64 53500240005806. Maksukuittiin merkintä "ampumaratamaksu" ja lisäksi se vuosiluku jonka aikana käyttää ampumarataa. Kausi tarkoittaa kalenterivuotta.
 

Johtokunta

 ____________________________________________________________________


Pohjois-Iin Eränkävijät ry:n vuokra-alue

Aluetunnus on 9ADMCDXYAR
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös